LPG-installateur Van Meenen

LPG Techniek Van Meenen bvba

LPG - CNG voor Auto's - Campers - Heftrucks - Generatoren - Boten - Karts - Scooters - Ovens
Invoerder van: Bigas, GFI Control Systems, IMPCO, LIMA, GZWM

Gaskeuring
Voor uw veiligheid
Veiligheid: 20 tips.
 1. Laat aanpassingen aan de gasinstallatie laat door een vakman. Gebruik uitsluitend onderdelen die geschikt zijn voor gas. Informeer voor een dealer in uw buurt.
 2. Een gasdetector is erg nuttig in onze kleine woonruimte. Een gasdetector zou eigenlijk standaard aanwezig moeten zijn in een motorhome. Deze gasdetector wordt dicht tegen de vloer gemonteerd, omdat gas zwaarder is dan lucht, dit is niet het geval met de Carbon Monoxide detector, deze wordt tegen het plafond gemonteerd, en detecteerd daar een slechte verbranding.

  Opgepast: verwar niet tussen een gasdetector en een rookdetector! Vergeet niet dat een gasdetector wat stroom verbruikt en een batterij in een nacht kan uitputten.
 3. Een rookdetector verbruikt weinig stroom maar herkent geen gassen. De werking is totaal anders: herkennen van zweefvuil, doorzichtbaarheid van de lucht, via een lichte radioactiviteitsbron (=meest gebruikt), enz... Een rookdetector is verkrijgbaar vanaf +- 13 EURO. Erg belangrijk: verwar beide totaal verschillende toestellen niet met elkaar: ze hebben elk hun eigen totaal andere functie en werking! Eigenlijk hebt u beiden nodig...
 4. Slaat een koelkast of verwarmingstoestel niet onmiddellijk aan op gas bij het ontsteken? Of dooft het toestel uit kort na het ontsteken?
  Wacht dan een minuut alvorens een nieuwe poging te ondernemen. Zo kan het eventuele ”gaswolkje” rond de brander verdunnen en geen ontploffingsgevaar meer opleveren.
 5. Laat uw LPG-installatie jaarlijks nakijken door een erkend vakman.
  Hij voert een dichtheidsproef uit en controleert de installatie op lekken.
  Daarbij worden alle koppelingen, kranen en aansluitingen gecontroleerd met een speciale gaslekmeter.
  Bijvoorbeeld wordt ook gecontroleerd of alle gasleidingen nergens schuren tegen metalen chassisdelen, kasten e.d. en of alle bevestigingen intact zijn. Ook onder het voertuig worden leidingen gecontroleerd. Lees meer over onze gaskeuringen...
 6. Vul enkel flessen aan het tankstation die voorzien zijn van de nodige veiligheidsuitrusting. Traditionele ruil-gasflessen vullen is verboden, onveilig en erg af te raden indien u niet over een juiste installatie beschikt!
 7. Vervang alle soepele gasleidingen, vooral de aansluitleiding tussen de gasfles en de ontspanner, minstens om de drie jaar en zeker wanneer u een kreukje of barstje ontdekt!
 8. Kijk minstens ELK JAAR na of de verluchtingsopeningen vrij zijn in de bergruimte waar de gasflessen worden bewaard. Gas is zwaarder dan de lucht en ”zakt” bij een lek weg onderaan. Verwijder plastic zakken, plankjes, ... die deze vrije openingen kunnen belemmeren.
 9. Maak de gasflessen altijd goed vast in de bergkoffer.
 10. De gasfles van 26 liter dient steeds rechtop te staan. Leg nooit een gasfles neer bij gebruik. Op die manier kan vloeibaar gas bij de kraan komen, wat een steekvlam kan veroorzaken met alle gevolgen vandien.
  Enke vast gemonteerde flessen zijn beschikbaar in een liggend formaat.
 11. Wanneer een huishoudtoestel een tijdje brandt en snel terug uitgaat, kijkt u de thermokoppel even na: bevindt die zich in het puntje van de vlam? Wordt de thermokoppel ”gekoeld” of uit het vlammetje gehouden door wat wind? Eventueel voorzichtig en lichtjes bijplooien kan veel verhelpen.
 12. Een goed werkende gasbrander levert een blauwe vlam op. Wanneer het uiteinde van de gasvlam oranje of rood kleurt, duidt dit op zuurstofgebrek. Is het juiste inspuitstuk in het toestel gemonteerd? Wordt de juiste ontspanner gebruikt? Is er voldoende zuurstof in de ruimte waar het toestel gebruikt wordt? Dringend laten nakijken en verhelpen!
 13. Er bestaan systemen die automatisch overschakelen van de ene gasfles naar de andere wanneer de eerste gasfles leeg is: erg nuttig maar niet goedkoop. (+- 130 EURO) In dit geval moeten beide gasflessen steeds open staan. Hiervoor is een ”hoofdontspanner” en twee bijkomende ontspanners op verschillende druk nodig. De gasfles met de hoogste druk is de gebruikfles en die met de laagste druk is de reservefles. U kunt op een metertje zien of de groene (gebruikfles) of de rode (reservefles) in gebruik is genomen. Wanneer de lege gebruikfles vervangen is door een volle, dan moet u manueel deze nieuwe volle fles aankoppelen als reservefles (rode ontspanner) en de huidige reservefles als gebruikfles (groene ontspanner). Een niet te missen attribuut!
 14. Een LPG-tank die dient als brandstoftank voor een auto, is ongeschikt voor huishoudelijk gebruik als dampgastank (vb. de 26 liter STAKO tank) in de motorhome. Voor motoraandrijving wordt het vloeibare gas ONDERAAN de tank uitgetrokken met door een ”grote” leiding. Vloeibaar gas in een ontspanner of toestel van de motorhome kan een catastrofe veroorzaken. Voor huishoudelijk gebruik is de gasdamp nodig die bovenaan de vloeistof ontstaat. Daarom wordt voor huishoudelijk gebruik dit dampgas uitgetrokken BOVENAAN de tank door een ”kleine” leiding. Een LPG-tank uit een auto omgekeerd monteren blijft erg gevaarlijk vermits de 80% vulveiligheid dan niet meer werkt en de aftakleiding veel te groot is.
 15. Opgepast: rijden met de gaskachel aan is gevaarlijk. Door de luchtverplaatsing, ontstaat onder en boven de motorhome een onderdruk/overdruk. Hierdoor kan de vlam van een kachel met brander onderaan, in de branderbek slaan en de ontsteking beschadigen.
 16. Wijzig nooit de druk aan een ontspanner! Wanneer een ontspanner defect is, moet hij vervangen worden.
 17. Zet nooit gasflessen bij een warmtebron, in de zon, ...
 18. Gebruik nooit een rubberslang die langer is dan 2 meter. Zorg dat een rubberen verbinding nooit in aanraking kan komen met verwarming of kan schuren tegen metaal.
 19. Bewaar gasflessen nooit in de kelder of een laag gelegen ruimte. Waar gasflessen bewaard worden, moet er altijd een verluchting aangebracht zijn laag bij de grond.
 20. U ruikt gas? Niet roken, geen elektrische schakelaar aansteken, statische elektriciteit en vonken vermijden ; zo snel mogelijk verluchten om mengselverhouding gas/lucht buiten de ontploffingszone te krijgen. Onmiddellijk de hoofdkranen sluiten en de oorzaak opsporen.

Staande LPG-fles
Promotieprijs 219 euro

Bestel hier online

 


LPG Techniek Van Meenen bvba
| Peperstraat 1 | 9900 Eeklo | Belgium
Tel +32(0)9 378 68 23 | Ives: 0474335656 | Kristof: 0475815037 | Fax +32(0)9 378 38 60 | vanmeenen@vanmeenen.com


LPG Techniek Van Meenen bvba - Copyright © 2007 - Alle rechten voorbehouden. LPG Techniek Van Meenen bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden in deze website. Het is desondanks wel de bedoeling om deze website zo accuraat mogelijk te houden. Indien u opmerkingen heeft, aarzel niet en stuur een mailtje naar de webmaster Ives Van Meenen: ives@vanmeenen.com. Op al onze verkopen zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.